Da mogu moj život jos jedanput živjeti, ili se barem vratiti unatrag 20, 30 godina…dozvolila bih sebi